Om Mestergruppen Arkitekter

Mestergruppen er gjennom huskjedene Systemhus, Blinkhus, Nordbohus og Mesterhus Norges største aktør innenfor bygging av trehus, hvor Mestergruppen Arkitekter er landets største fagmiljø med våre 85 dedikerte arkitekter, ingeniører og arealplanleggere. Hver dag jobber vi for å lage gode bygg og byggeprosjekter sammen med kundene våre.

Siden tidlig på 90-tallet har vi levert tjenester som strekker seg fra regulering av tomter, volumstudier, idéskisser, konstruksjon- og arbeidstegninger, energiberegninger, stål-, betong- og brannprosjektering, overvannshåndtering, interiør til komplett byggesøknad.

“Opplevelsen av å samarbeide med Mestergruppen Arkitekter kan enkelt beskrives med 3 ord: Klar – Ferdig – Bygg”

Lena SagenDaglig leder i Mestergruppen Arkitekter

Mange av landets ledende byggmestre og entreprenører har valgt å utvikle langsiktige og gode relasjoner gjennom medlemskap i en av de 4 huskjedene som er en del av Mestergruppen-paraplyen. Som kjedemedlem får bedriftene tilgang på kompetanse, systemer og innkjøpsbetingelser som gir effektivitet og lønnsomhet i prosjektene. Det gir trygghet. Mestergruppen Arkitekter er en del av dette tilbudet og leverer prosjekteringstjenester til nærmere 50 % av medlemmene.

Vi tror at din bedrift ønsker noe mer i tiden framover. Vi tror du ønsker en partner som skjønner ditt behov før du selv vet hva det er. En partner som ser muligheter der andre ser problemer. Det være seg i grisgrendte strøk, i ulendt terreng, I små tomter i tettbebygde områder og på større felt utenfor byene. På alle mulige tomter av varierende form og fasong ved kyst, fjord og land.

Her er det vi i Mestergruppen Arkitekter kommer inn. Vi skal være en vesentlig del av limet som gjør at små byggmestre eller større entreprenører fortsetter i Mestergruppens store fellesskap. Sammen skal vi utvikle og bygge Norge. Å bestille tjenester fra oss og å forholde seg til medarbeiderne våre skal være enkelt. Det vi leverer skal være forutsigbart og vår kompetanse og kvalitet skal være verdt hver krone som du legger igjen hos oss!

Utfyllende kompetanse på tvers av fag og geografi gir et kraftfullt, nyskapende og inkluderende arbeidsmiljø. Vi trives på jobb.
Vi tror at når vi jobber sammen kundene våre er det omtrent ingen ting vi ikke kan få til. Opplevelsen av å samarbeide med oss kan enkelt beskrives med 3 ord:
Klar – Ferdig – Bygg

Samarbeid

Vi samarbeider tett med kjedebedriftene i Mestergruppen, og har i tillegg kunder utenom kjedene.