Om Mestergruppen Arkitekter

Klar – Ferdig – Bygg, slik ønsker vi du som kunde skal oppleve samarbeidet med oss. Det vi leverer skal være forutsigbart. Kompetansen og kvaliteten vi leverer skal være verdt hver krone som du som kunde legger igjen hos oss!

Arbeidstegninger – detaljprosjektering

Vi utarbeider arbeidstegninger 1:50. Vi kan levere grunnmursplan, 1:50 monteringstegninger, 1:50 snitt, statikk, nødvendige standarddetaljer fra byggesystem, ansvarsrett for konstruksjon.

Teknisk og forskriftsmessig gjennomgang av dine 1:100 tegninger i en tidlig fase. Vi sjekker tegninger opp mot Byggteknisk forskrift hvor vi se rpå planløsning og bygningsdeler i byggverk, tilgjengelighetskrav, dagslyskrav med mer.

Vi kan også utføre energiberegning for å få avklart veggtykkelser og byggehøyde hvis det skulle være utfordringer rundt dette. Vi kontrollerer bærekonstuksjon og byggbarhet for å avklare utfordringer.

Terese W. Ovesen
(Bodø)
Tlf: +47 924 50 140
tw@mgarkitekter.no
Stig Jørgensen
(Trondheim)
Tlf: +47 400 42 177
stig.jorgensen@mgarkitekter.no