Om Mestergruppen Arkitekter

Klar – Ferdig – Bygg, slik ønsker vi du som kunde skal oppleve samarbeidet med oss. Det vi leverer skal være forutsigbart. Kompetansen og kvaliteten vi leverer skal være verdt hver krone som du som kunde legger igjen hos oss!

Byggemeldingstegning med situasjonsplan

Vi bistår med byggemeldingstegninger og søknadstegninger hvor både plantegninger, fasader og snitt inngår:

 • Plantegninger
 • 1:100 Fasadetegninger
 • 1:100 Snitt
 • 1:500 Situasjonsplan
 • Terrengprofiler (2 stk.)
 • Energiberegning
 • Ansvarsrett arkitektur

Tilvalg i hver i prosjekt:

 • Ansvarsrett for arkitektur
 • Ekstra terrengprofil
 • Stikningsplan
 • Utomhusplan
 • Brannotat/brannkonsept
 • Støyvurdering
 • Vindusskjema
 • Dørskjema
 • Ekstra perspektiv
Tove Ovesen
(Bodø)
Tlf: +47 917 08 685
to@mgarkitekter.no