Om Mestergruppen Arkitekter

Klar – Ferdig – Bygg, slik ønsker vi du som kunde skal oppleve samarbeidet med oss. Det vi leverer skal være forutsigbart. Kompetansen og kvaliteten vi leverer skal være verdt hver krone som du som kunde legger igjen hos oss!

Overvannshåndtering

Stadig flere kommuner krever overvannshåndtering. En plan for håndtering av overvann vil ha stadig større verdi på grunn av klimaprognosene. Det er et mål å styre overvann kontrollert til for eksempel regnbed eller permeable dekker hvor vannet kan infiltreres i undergrunnen. Samtidig skal regnvannet forsinkes.

Terese W. Ovesen
(Bodø)
Tlf: +47 924 50 140
tw@mgarkitekter.no
Tove Ovesen
(Bodø)
Tlf: +47 917 08 685
to@mgarkitekter.no