Om Mestergruppen Arkitekter

Klar – Ferdig – Bygg, slik ønsker vi du som kunde skal oppleve samarbeidet med oss. Det vi leverer skal være forutsigbart. Kompetansen og kvaliteten vi leverer skal være verdt hver krone som du som kunde legger igjen hos oss!

Utomhusplan

Med en utomhusplan kan vi planlegge et helhetlig samspill mellom bygninger og uteområder for å få gode, funksjonelle og estetiske løsninger, egnede og tilgjengelige arealer for uteoppholdsarealer, god terrengtilpasning og terrengbehandling, bevaring av eksisterende vegetasjon samt naturformasjoner og nyplanting.

Tove Ovesen
(Bodø)
Tlf: +47 917 08 685
to@mgarkitekter.no
Linn Heimdal
(Bodø)
Tlf: +47 994 84 741
lh@mgarkitekter.no